Музика
Ето, Спасителят умря
назад напред

117

Ето, Спасителят умря

Благоговейно

1. Ето, Спасителят умря,

закона тъй задоволи –

безгрешна жертва за греха,

безгрешна жертва за греха,

човешки род за да спаси.

2. Грешници в’яростна тълпа

хулиха Го със думи зли.

Венец от тръни увенча,

венец от тръни увенча

изстрадалия Божи Син.

3. Мъки жестоки изтърпя,

ни дума Той не промълви.

Предан остана на Отца,

предан остана на Отца

и волята Му потвърди.

4. „Отче Мой, чашата сега,

Ти ако искаш отмени.

Изпълних волята Ти Аз,

изпълних волята Ти Аз,

сега духа Ми приеми“.

5. Тихо оброни Той глава,

слънцето в’мрак зловещ се скри,

потръпна цялата земя,

потръпна цялата земя,

Господ умря във този миг.

6. Жив е Спасителят сега,

пред святи символи стоим.

Светии от последни дни,

светии от последни дни,

волята Му да възхвалим.

Текст: Илайза Р. Сноу, 1804–1887 г.

Музика: Джордж Кеърлес, 1839–1932 г.

Учение и завети 18:11

Лука 22:42

Лука 23:46