Музика
Ще славим и възпяваме ний днес името Исус
назад напред

113

Ще славим и възпяваме ний днес името Исус

Пламенно

1. Ще славим и възпяваме ний

днес името Исус –

безгрешен на Голгота

Той за нас умря на кръст.

2. През дверите на гроба мина,

смъртта Той победи,

душите грешни призова,

живот да ни дари.

3. Тоз хляб и таз вода са символ

на тялото Му днес –

да вземем ний за спомен скъп

на благата Му вест.

4. Заключи Той смъртта и ада,

змията порази,

тъмницата отвори, тъй

и мъртвите спаси.

Текст: Ричард Олдридж, 1815–1896 г.

Музика: Джозеф Кослет, 1850–1910 г.

2 Нефи 9:5, 10–12

Моисей 4:20–21