Музика
Божествена светлина
назад напред

190

Божествена светлина

Пламенно

1. Над всичко в’този свят трепти

от Бога светлина.

Надежда тя запалва в’миг

във нашите сърца.

[Chorus]

Отче, нека Твоята

дивна светлина

щедро свети днес над нас,

молим Те сега.

Тя блести в’очите ни

и в’нашите сърца.

За Твоите чеда е тя

водеща звезда.

2. Знам, вярата е светлина

за Твоите чеда.

Като уханно цвете тя

в’душите разцъфтя.

[Chorus]

Отче, нека Твоята

дивна светлина

щедро свети днес над нас,

молим Те сега.

Тя блести в’очите ни

и в’нашите сърца.

За Твоите чеда е тя

водеща звезда.

3. Незнайните ти цели

чувстваме чрез вяра ний.

Сърцата очисти,

разкрий волята Си Ти!

[Chorus]

Отче, нека Твоята

дивна светлина

щедро свети днес над нас,

молим Те сега.

Тя блести в’очите ни

и в’нашите сърца.

За Твоите чеда е тя

водеща звезда.

Текст: Матилда Уотс Къхуун, 1881–1973 г.

Музика: Милдред Т. Петит, 1895–1977 г., ар.

Псалми 43:3

2 Коринтяните 4:6

2 Коринтяните 5:7