Музика
Направих ли нещо добро

141

Направих ли нещо добро

Живо

1. Днес направих ли нещо добро в’света?

Насърчих ли изпаднал в’беда?

И на тъжния днес върнах ли радостта?

Ако „не“ – провал е това.

А нечия тежест дали облекчих,

с’готовност ли я споделих?

На нещастни и болни какво подарих,

с’помощта си кого подкрепих?

[Chorus]

Прави добрини, чуй сега

в’сърцето си тихия зов.

Изпълни своя дълг,

за да имаш отплата

любов свята и благослов.

2. За доброто навсякъде се труди

и възможностите намери.

И не казай унил: „Някога, може би...“

Днес, тук ти добро направи.

С’любов работи и споделяй сега

със радост и със доброта.

Поднеси днес на друг

на труда си плода.

Господ помни добрите дела.

[Chorus]

Прави добрини, чуй сега

в’сърцето си тихия зов.

Изпълни своя дълг,

за да имаш отплата

любов свята и благослов.

Текст и музика: Уил Л. Томпсън, 1847–1909 г., изм.

Яковово 1:22, 27

Алма 9:28