Музика
Времето е кратко
назад напред

170

Времето е кратко

Искрено

2. Спасителя следвайте – нашия закрилник благ.

Вървете и не се отказвайте от дълга.

За нашите страдания и мъките ни в’този свят,

ще влезем във славата, верни чеда,

ще влезем във славата, верни чеда.

3. Ако трябва на Ахман тук за святата любов,

на горест и омраза ние ще устоим.

А ангелите чакат да ни увенчаят с’благослов.

Да сме верни и все напред да вървим,

да сме верни и все напред да вървим.

1. Разгласяйте с’радост по цялата земя навред –

остана малко, времето е кратко сега.

Вестители, вървете и носете бързо тази вест:

„Покайте се и посрещнете Христа.

Покайте се и посрещнете Христа“.

Текст: Илайза Р. Сноу, 1804–1887 г.

Музика: Немска народна песен, XVIII век

Учение и завети 33:2–10, 17

Учение и завети 51:19