Музика
Пеем от сърце хвала
назад напред

62

Пеем от сърце хвала

Радостно

1. Пеем от сърце хвала

всички хора по света.

За живот и светлина

славим Господа сега.

Пеем от сърце хвала

всички хора по света.

2. Одобрете Го сега.

Прославете с’бодър глас

Неговите чудеса

и любов, и благодат.

Одобрете Го сега.

Прославете с’бодър глас.

3. Боже, Отче наш свети,

вечният живот си Ти.

В’Теб живеем всички, знам.

Ти над нас си, Ти си там!

Боже, Отче наш свети,

вечният живот си Ти.

Текст и музика: Трейси И. Канън, 1879–1961 г. © 1948 IRI

Псалми 117

Учение и завети 20:17–21