Музика
Да работим с жар

153

Да работим с жар

Енергично

1. Да работим с’жар

в’името на своя Бог

за награда във вечния

праведен живот.

Да размахаме меч

във битката света –

могъщ меч на истината.

[Chorus]

Смелост! Знай врагът ни зъл не спи.

Смелост! Бог е с’нас, не бой се ти!

Злото няма никога да победи,

защото Бог е с’нас и зорко бди.

2. От врага безброен

не ще се побоим,

ний на вярата смело

и твърдо ще стоим,

че невидима сила

нас ще подкрепи

и правдата ще заблести.

[Chorus]

Смелост! Знай врагът ни зъл не спи.

Смелост! Бог е с’нас, не бой се ти!

Злото няма никога да победи,

защото Бог е с’нас и зорко бди.

3. Щом за правда борим

се ние със любов,

Бог ще прати над нас

Своя светъл благослов.

В’изпитания

винаги над нас ще бди,

със обич ще ни насърчи.

[Chorus]

Смелост! Знай врагът ни зъл не спи.

Смелост! Бог е с’нас, не бой се ти!

Злото няма никога да победи,

защото Бог е с’нас и зорко бди.

Текст и музика: Ивън Стивънс, 1854–1930 г.

Учение и завети 6:33–37

1 Нефи 22:15–17