Музика
Ти смирен бъди
назад напред

82

Ти смирен бъди

Спокойно

1. Ти смирен бъди и вярвай,

ще те води твоят Господ,

на тихата молитва

отговор ще имаш ти.

Ти смирен бъди, когато

молиш с’обич своя Господ

да те благослови и

да те пази от беди.

2. Ти смирен бъди, когато

призове те твоят Господ

да служиш със любов на

всички Негови чеда.

Ти смирен бъди и предан

и копней със своя Господ

завинаги да бъдеш

в’небесата у дома.

Текст и музика: Гретйе Тербург Роули, 1927–2015 г. © 1985 IRI

Учение и завети 112:10

Етер 12:27