Музика
Сладък е трудът
назад напред

95

Сладък е трудът

Пламенно

1. Боже мой, сладък е труда

да Те възпявам в’песента,

сутрин да пея за обичта,

вечер да славя мъдростта.

2. Сладък е Твоят ден свещен.

Тъй съм безгрижен и блажен.

Обич в’сърцето ми трепти,

с’лирата на Давид звъни.

3. В’Господ сърце ми засия,

в’словото, в’чудните дела.

Мъдри съвети дава Той,

дава ни обич и покой.

4. Ще възхвалявам с’песента

името Ти във вечността;

в’светъл, изпълнен с’радост миг,

ще видя светлия Ти лик.

5. Грехът е мой враг отпреди –

вече не ме безпокои!

Моят дух е освободен,

а Сатана е победен.

6. Нека да видя и да знам,

всичко желано тука с’плам

и със пречистена душа

да съм в’света на радостта.

Текст: Айзък Уотс, 1674–1748 г.

Музика: Джон Дж. МакКлелан, 1874–1925 г.

Псалми 92:1–5

Енос 1:27