Музика
Там, там далече в Юдейско поле
назад напред

134

Там, там далече в Юдейско поле

Радостно

1. Там, там далече в Юдейско поле

чуха пастирите блага вест.

[Chorus]

Слава на Бог, слава на Бог,

слава на Бог във небето!

Мир на земята и добро.

Мир на земята и добро.

2. За изкупителна свята любов,

песен за милост, за благослов.

[Chorus]

Слава на Бог, слава на Бог,

слава на Бог във небето!

Мир на земята и добро.

Мир на земята и добро.

3. С’ангелите святи се радваме днес,

пеем щастливи от все сърце.

[Chorus]

Слава на Бог, слава на Бог,

слава на Бог във небето!

Мир на земята и добро.

Мир на земята и добро.

4. Време, побързай от всички страни

святата песен да зазвучи.

[Chorus]

Слава на Бог, слава на Бог,

слава на Бог във небето!

Мир на земята и добро.

Мир на земята и добро.

Текст и музика: Джон Менсес Макфарлън, 1833–1892 г.

Лука 2:8–20

Учение и завети 45:71