Музика
Хвалете Бог

155

Хвалете Бог

Величествено

Хвалете Бог, Той щедър е,

хвалете Го от все сърце!

Хвалете Го, небе, земя!

Хвалете Бог, Син и Духа!

Текст: Томас Кен, 1637–1711 г.

Музика: Луи Буржоа, ок. 1510–1561 г. От Genfer Psalter, 16-ти век.

Псалми 148:1–2, 10–14

Ефесяните 1:3