Музика
Исус – моя сила и светлина
назад напред

61

Исус – моя сила и светлина

Решително

1. Исус, моя сила и светлина!

Тъй близо е Той, не се аз боя.

От скръб и от грях Той ме пази с’любов.

Духът свят ме води напред в’пътя нов.

[Chorus]

Мой Господи – светлина, Спасител мой и любов!

От нищо не се боя, щом водиш ме Ти в’пътя нов.

2. Исус, моя сила и светлина!

В’небето е Цар могъщ Той сега.

Чрез вяра Го виждам на трона седи.

От мрака изведе ме и ме спаси.

[Chorus]

Мой Господи – светлина, Спасител мой и любов!

От нищо не се боя, щом водиш ме Ти в’пътя нов.

3. Исус, моя сила и светлина!

Подкрепя ме, знам, и ще победя.

Навеки Той свята любов ми дари,

със вяра да ходя ме благослови.

[Chorus]

Мой Господи – светлина, Спасител мой и любов!

От нищо не се боя, щом водиш ме Ти в’пътя нов.

4. Исус, моя сила и светлина!

Разпръсна пред вечната тъмнина.

Мой свят Изкупител, Спасител и Цар,

аз пея със ангели светли хвала.

[Chorus]

Мой Господи – светлина, Спасител мой и любов!

От нищо не се боя, щом водиш ме Ти в’пътя нов.

Текст: Джеймз Никълсън, 1828–1876 г.

Музика: Джон Р. Суини, 1837–1899 г.

Псалми 27:1

Исаия 12:2