Музика
Зора зазори

1

Зора зазори

Триумфално

1. Зора зазори, изчезна тъмата.

Знамето на Сион се развя.

Зората на нов, светъл ден,

зората на нов, светъл ден

сияйна изгря тя над света.

2. Разпръсват се облаци от заблуда.

Правдата Божия засия

и славата Му заблестя

и славата Му заблестя

далече по цялата земя.

3. Изпълниха се пророчества древни

и Израил ще бъде събран.

А верните от Юда пак,

а верните от Юда пак

ще дойдат отново в’Ханаан.

4. Иехова говори и ни приканва

да се обърнат всички, зове.

С’десница мощна сочи Той,

с’десница мощна сочи Той

чедата на Своя свят завет.

5. Свидетелстват ангели от небето

с’правдата земна във светлина.

Зората на Сион изгря,

зората на Сион изгря,

чедата тя води у дома.

Текст: Парли П. Прат, 1807–1857

Музика: Джордж Кеърлес, 1839–1932

Исаия 60:1–3

3 Нефи 16:7–20