Музика
Камбани, звънете буйно

136

Камбани, звънете буйно

Пламенно

1. Камбани, звънете буйно в’студа

към обезумялото бурно небе.

Годината умира в’нощта,

със звън изпратете я, нека умре.

Годината умира в’нощта,

със звън изпратете я, нека умре.

2. Със звън изпратете старата вън,

със звън новата посрещнете сега.

Лъжата изпратете със звън,

със звън посрещнете вий истината.

Лъжата изпратете със звън,

със звън посрещнете вий истината.

3. Със звън посрещнете вий доблестта,

сърцето голямо, добрата ръка.

Със звън гонете зло и тъма,

със радостен звън посрещнете Христа.

Със звън гонете зло и тъма,

със радостен звън посрещнете Христа.

Текст: Алфред Тенисън, 1809–1892 г.

Музика: Крофърд Гейтс, 1921–2018 г. © 1948 IRI

2 Нефи 2:27–28

Учение и завети 50:23–25