Музика
Тих молитвен час
назад напред

88

Тих молитвен час

Със смирение

1. О, сладък, тих молитвен час, забравям грижи и горест аз.

Зовеш ме кротко, със Отца мечтите си да споделя.

Във скръб и мъка, в’тъжни дни дъшата ми намира мир.

От грях ти пазиш всички нас, тъй сладък си, тих молитвен час.

От грях ти пазиш всички нас, тъй сладък, тих молитвен час.

2. О, сладък, тих молитвен час, тъй радостен и щастлив съм аз.

Лети на твоите крила към Бога моята душа.

Зове ме Той да се смиря, да вярвам в’святите слова.

Днес всяка грижа с’Него аз споделям в’теб, тих молитвен час.

Днес всяка грижа с’Него аз споделям в’теб, тих молитвен час.

Текст: Припис на Уилиям У. Уолфорд, 1772–1850, изм.

Музика: Уилиям Б. Бредбъри, 1816–1869, изм.

Псалми 55:16–17, 22

Филипяните 4:6–7