Музика
Теб почит и хвала
назад напред

52

Теб почит и хвала

Триумфално

1. Царю наш, Изкупител, Теб почит и хвала.

Осанна! Звънко пеят днес Твоите чеда.

Давидов Сине славен и на Израил Цар,

във името на Господ благословен наш Цар.

2. Теб ангели прославят във светли небеса,

създанията земни повтарят песента.

Със палми Те приветства еврейският народ.

Днес славим Те със песен, о, наш възлюбен Цар.

3. За Тебе химни пяха – Ти страда наскърбен.

Сега Те славим с’песни, в’небето възвисен.

Любов гореща носим във своите сърца,

Ти приеми я, наш свят, добър и мъдър Цар.

Текст: Теодулф от Орлеан, ок. 760–821 г.

Музика: Мелхиор Тошнер, 1584–1635 г.

Псалми 148

Йоана 12:12–13