Музика
Вярвам във Христа

84

Вярвам във Христа

Пламенно

1. Вярвам във Христа! Мой Бог и Цар!

От все сърце аз пея с’жар.

Звучи в’гласа ми радостта

да Го прославя, възхваля.

Вярвам във Христа! Син Божий свят.

Във плът Той тук при нас живя.

С’добри дела и чудеса

Го помним, славим Го сега!

2. Вярвам във Христа! Благословен!

От дева майка тук роден.

Дойде сред смъртните чеда

да ги избави от греха.

Вярвам във Христа! Показа път,

по който всички да вървят.

„Елате с’Мене“ – призова

в’небето светло при Отца.

3. Вярвам във Христа! Мой Господ Бог,

Учител благ и Съдник строг.

С’възторг ще Му се поклоня –

Той е Любов и Светлина.

Вярвам във Христа! Спасителя!

Избави ме от Сатана.

Аз ще позная радостта

със Него в’светли небеса.

4. Вярвам във Христа! Велик е Той!

Дари ми радост и покой.

Щом прося помощ в’тежък час:

„Ще имаш“ – казва с’нежен глас.

Вярвам във Христа! Знам, ще стоя

до него с’радост във деня,

когато Той ще се яви

и в’слава вечна ще блести!

Текст: Брус Р. Макконки, 1915–1985 г. © 1972 IRI

Музика: Джон Лонгхърст, р. 1940 г. © 1985 IRI

2 Нефи 25:23, 26, 29

Мормон 7:5–7