Музика
Учи ме да ходя в светлина

189

Учи ме да ходя в светлина

Многоглас

1. Учи ме да ходя аз във светлина

и да се моля с’любов на Отца,

учи ме как правдата да различа,

учи ме, учи, да вървя в’светлина.

2. Ела да научим ний заедно с’теб,

мое дете, Божия свят завет.

В’небето да бъдем с’Отца у дома,

да ходим, да ходим ний във светлина.

3. На Теб, Отче святи, днес благодарим –

с’Твоята помощ ний в’пътя вървим

и песни възторжено пеем сега,

със радост, със радост вървим в’светлина.

Текст и музика: Клара У. МакМастър, 1904–1997 г. © 1958 IRI

Исаия 2:5

Ефесяните 5:8