Музика
При Бог се приютете
назад напред

184

При Бог се приютете

Поради ограничения във връзка с авторските права, Църквата не може да публикува това музикално произведение в този формат.

Текст: Карълайн В. Сандел-Бърг, 1832–1903 г.; пр. от Ърнст У. Олсън, 1870–1958 г. Авторски права на Board of Publication, Lutheran Church in America. Препечатано с позволение.

Музика: Традиционна шведска мелодия

Учение и завети 61:36

Псалми 145:9, 14–20