Музика
Велик си ти!
назад напред

56

Велик си ти!

Поради ограничения във връзка с авторските права, Църквата не може да публикува това музикално произведение в този формат.

Текст: Стюърт К. Хайн, 1899–1989 г. *Оригиналните думи на автора са „дела“ и „могъщи“.

Музика: Шведска народна мелодия, ок. 1891 г.; ар. Стюърт К. Хайн. © 1953 на S. K. Hine. Възложено на Manna Music, Inc., 35255 Brooten Road, Pacific City, OR 97135.

Подновено 1981 г. от Manna Music, Inc. Всички права запазени.

Използвано с позволение. (ASCAP)

Псалми 8:3–9

Псалми 9:1–2

Мосия 4:5–13