Музика
Господи Изкупителю
назад напред

74

Господи Изкупителю

С преклонение

1. Господи, Изкупителю,

с’мощна ръка ме изцели.

Моята чаша подслади

и с’чудна сила ме възкреси.

Как да благодаря с’думи аз

о, Боже свят на Израил.

2. Аз Те обичам, Господи,

но как да Ти се отплатя.

Моя едничка радост са,

Господи, Твойте свети слова.

Ще прогласявам правдата им,

своя живот ще Ти отдам.

3. Предано да Ти служа аз,

действията ми покори.

Нека в’хармония със Теб

мойта душа да зазвучи.

За небесата, за любовта

мен по-достоен направи.

Текст: Орсън Ф. Уитни, 1855–1931 г.

Музика: Хари А. Дийн, 1892–1987 г. © 1948 г. IRI

2 Нефи 1:15

Учение и завети 95:1