Музика
В памет на Разпнатия

115

В памет на Разпнатия

Молитвено

1. На Разпнатия паметта

събрахме се да почетем.

О, нека бъде с’нас Духа –

в’любов и вяра да растем.

2. Във Гетсимания за нас

горчива чаша Той прие

и в’страшния предсмъртен час

за нас на кръста разпнат бе.

3. Ядем днес хляба осветен

и пием чашата с’вода.

За нас бе бит и наранен

и свята кръв за нас проля.

4. Това причастие сега

Ти, Отче скъпи, освети.

И всяка вярваща душа

със обичта Си подкрепи.

Текст: Франк И. Куймън, 1880–1963 г. © 1948 IRI

Музика: Алекзандър Шрайнър, 1901–1987 г. © 1948 IRI

Учение и завети 20:75

Учение и завети 19:18–19