Музика
Съкровена, тиха молитва
назад напред

92

Съкровена, тиха молитва

Замислено

1. Има час на мир и покой далече

от грижите в’света,

съкровена, тиха молитва аз

отправям към Отца.

[Chorus]

Със разкаяно сърце

моля Бога всеки ден,

мойта страдаща душа

да приеме у дома.

2. Към небето правия тесен път,

дето ангелите бдят,

в’постоянна, тиха молитва аз

намирам с’благодат.

[Chorus]

Със разкаяно сърце

моля Бога всеки ден,

мойта страдаща душа

да приеме у дома.

3. Сред талазите на житейски бури,

безпомощен и сам,

съкровената ми молитва

Бог ще чуе, с’радост знам.

[Chorus]

Със разкаяно сърце

моля Бога всеки ден,

мойта страдаща душа

да приеме у дома.

4. Изход с’Господ знам, ще намеря аз

в’път трънлив сред врагове,

в’съкровената ми молитва

Той ще дойде тук при мен.

[Chorus]

Със разкаяно сърце

моля Бога всеки ден,

мойта страдаща душа

да приеме у дома.

Текст и музика: Ханс Хенри Питърсън, 1835–1909 г.

Матея 6:6

Алма 33:3–11