Музика
Брой благословиите си

152

Брой благословиите си

Живо

1. Щом в’живота блъскан си от буря зла,

щом обезсърчен изпаднеш във беда,

брой благословиите си ред по ред

и ще видиш Бог подкрепя те навред.

[Chorus]

Даровете си изброй с’любов –

всеки щедър Божий благослов,

всяка радост, що Бог ти е дал,

и ще видиш колко ти си преуспял.

2. Тежък кръст живота ли ти отреди,

бремето на грижите ли ти тежи,

брой благословиите си с’радост ти,

пей и вярвай идват по-щастливи дни.

[Chorus]

Даровете си изброй с’любов –

всеки щедър Божий благослов,

всяка радост, що Бог ти е дал,

и ще видиш колко ти си преуспял.

3. Нямаш ли богатство, злато и пари,

ти Исус какво е обещал помни.

Брой благословиите си ред по ред,

на небето имаш дарове безчет.

[Chorus]

Даровете си изброй с’любов –

всеки щедър Божий благослов,

всяка радост, що Бог ти е дал,

и ще видиш колко ти си преуспял.

4. Ти сред грижи и неволи твърд бъди,

смелост не губи – над всичко Бог стои.

Брой благословиите си всеки път,

ангели над тебе в’пътя ти ще бдят.

[Chorus]

Даровете си изброй с’любов –

всеки щедър Божий благослов,

всяка радост, що Бог ти е дал,

и ще видиш колко ти си преуспял.

Текст: Джонсън Оутмън-младши, 1856–1922 г.

Музика: Едуин О. Ексъл, 1851–1921 г.

Учение и завети 78:17–19

Алма 34:38