Музика
Бог Отец ни подари

60

Бог Отец ни подари

Радостно

1. Бог Отец ни подари

красотата на света.

С’мъдрост Той ни озари,

даде ни и любовта.

[Chorus]

Господи, благодарим,

песента ни приеми.

2. Нощ и ден, във всеки час,

вечна красота цари.

Грее слънцето над нас

и блестят безброй звезди.

[Chorus]

Господи, благодарим,

песента ни приеми.

3. Бог дари ни радостта

брат, сестра, родители.

Даде ни и обичта

на добри приятели.

[Chorus]

Господи, благодарим,

песента ни приеми.

Текст: Фолиот С. Пиърпойнт, 1835–1917 г.

Музика: Конрад Кохър, 1786–1872 г.

Псалми 95:1–6

Псалми 33:1–6