Музика
Тихо, със обич
назад напред

96

Тихо, със обич

Искрено

1. Тихо, със обич галят тревата

капчици светли, нежна роса

и съживяват за плод земята –

волята Божия в’тях е сега.

2. Господи, мъдрост носят словата,

дават ни Твоя тих благослов –

Ти ни изпращаш от небесата

Своята бащина свята любов.

3. Господи, виж ни, тук сме събрани

верни, изпълнили свойта част.

Щастие, радост Ти обеща ни –

Ти си за нас животворна роса.

4. Тихо зовем Те, Отче наш,

чуй ни, Ти изпрати Твоя Дух свят.

Ние Те славим с’радостни химни,

за Твойта истина и благодат.

Текст: Томас Кели, 1796–1854 г.

Музика: Джозеф Дж. Дейнс, 1851–1920 г.

Второзаконие 32:2

Исаия 55:10–11