Музика
Вижте, светии, как Иехова

18

Вижте, светии, как Иехова

Енергично

1. Вижте, светии, как Иехова щедро

свят благослов с’любов над нас изля.

Вижте Сион расте и укрепва,

словото пръска светлина.

2. От миналото Бог в’едно събира

истината сега да заблести

всичко изречено от пророци

в’тези последни славни дни.

3. Знамето свято на Сион вдигнете

нека да чуят Божите чеда:

ето, веч иде Царят небесен,

всички да Му се поклонят.

Текст: Дъглъс У. Стот, р. 1925 г. ©1985 IRI

Музика: А. Лорънс Лион, 1934–2006. ©1985 IRI

Учение и завети 64:41–42

Учение и завети 133:37–38