Музика
Със смирение Те молим

108

Със смирение Те молим

Кротко

1. Със смирение Те молим,

наш Спасителю любим,

хляба и водата чиста

Ти за нас благослови.

Никога да не забравим,

че разпнат за нас умря

и на кръста на Голгота

нас спаси Ти от греха.

2. Изпълни сърцата с’прошка,

Свойта милост ни дари

и молитвите ни чисти

Ти в’небето приеми.

А за жертвата Ти свята

щом достойни станем ний,

светлия Ти лик ще идим,

в’Твойта слава ще блестим.

Текст: Мейбъл Джоунз Гебърт, 1910–2004 г. © 1948 IRI

Музика: Роулънд Х. Причърд, 1811–1887 г.

2 Нефи 2:7

Учение и завети 59:9