Музика
Любов, прослава на Сина

182

Любов, прослава на Сина

С кротост

1. Любов, прослава на Сина,

любов, покорство на Отца,

любов, що свързва всички нас,

огрей душата ми, огрей душата ми.

2. Любов, що грее у дома,

любов, във нашите сърца,

любов, безкрайна от Отца,

огрей душата ми, огрей душата ми.

3. Любов над мъки и сълзи,

любов, надмогваща беди,

изпълваща живота ми,

огрей душата ми, огрей душата ми.

4. О, дай ми сила, Господи,

не враг, приятел да съм Ти,

до края Ти ме подкрепи,

огрей душата ми, огрей душата ми.

Текст и музика: Лорин Ф. Уийлрайт, 1909–1987 г. ©1969, 1985 Лорин Ф. Уийлрайт. Този химн може да се презаписва за спорадична нетърговска употреба в църквата и у дома.

Мороний 7:45–48

Йоана 17:20–23