Музика
Свят Изкупител – Божи Син
назад напред

85

Свят Изкупител – Божи Син

Радостно

1. Свят Изкупител – Божи Син,

Спасителят живее, знам.

Мой Цар, Водач и Господ мой,

за нас Той победи смъртта.

2. Живее Той – скала на вярата,

за всички по света,

маяк във пътя ни и светлина

за нас отвъд смъртта.

3. О, дай ни Твоя светъл Дух,

Духът, що носи ни мира,

и вяра да вървим във път,

що води ни към вечността.

Текст: Гордън Б. Хинкли, 1910–2008 г. © 1985 IRI

Музика: Г. Хоумър Дъръм, 1911–1985 г. © 1985 IRI

Учение и завети 76:22–24, 41–42

Иов 19:25