Музика
Ако можеше до Колоб да стигнеш

178

Ако можеше до Колоб да стигнеш

С размисъл

1. Ако можеше до Колоб да достигнеш ти за миг

и да продължиш напред все тъй бързо да летиш,

мислиш ли, че ще успееш нейде във вечността

да откриеш ти началото на божествеността?

2. И да видиш ти началото на вселената,

оформената от Боговете материя.

А Духът ни шепне тихо – има свята чистота –

и човек не е погледнал отвъд завесата.

3. Нямат край делата Божи, живот и светове.

А прогресът и растежът кръг вечен, свят са те.

На пространство и материя нийде няма край.

На Духът и на движението също няма край.

4. Няма край за мъдростта и за добродетелта.

Няма край и светлината, без край е и мощта.

Няма край свещеничеството, нито младостта.

Няма край единството ни, без край е правдата.

5. Няма край на славата, нито край на любовта.

Няма край животът, няма и смърт във вечността.

Няма край на славата, нито край на любовта.

Няма край животът, няма и смърт във вечността.

Текст: Уилиям У. Фелпс, 1792–1872 г.

Музика: Английска мелодия, ар. Ралф Воън Уилиямз, 1872–1958 г., от сборника English Hymnal. Използва се с позволението на Oxford University Press. Правенето на копия без писмено позволение от притежателя на авторските права е забранено.

Авраам 3:1–4, 9

Моисей 1:3–4, 33–39