Музика
Мисля си за любовта
назад напред

191

Мисля си за любовта

Благоговейно

1. Нежно слънцето изгря

и започна веч денят.

Мисля си за любовта –

от небето идва тя.

2. Отче мили, чуй ме Ти,

благодарност приеми –

мъдро грижиш се за нас

вред по цялата земя.

Текст: Мери С. Търк. © 1951 IRI

Музика: Уили Рески, 1897–1991 г. © 1951 IRI

Псалми 68:19

Псалми 36:7