Музика
Ликувайте, Господ е Цар!

51

Ликувайте, Господ е Цар!

Мощно

1. Ликувайте и пейте

с’радост песента:

„Господ е Цар,

отдайте почит и хвала!“

[Chorus]

Със весел глас от все сърце

възпявайте, ликувайте,

със весел глас от все сърце

възпявайте, ликувайте.

2. Спасителят е Цар

и Бог на любовта.

Святата Му любов

спаси ни от греха.

[Chorus]

Със весел глас от все сърце

възпявайте, ликувайте,

със весел глас от все сърце

възпявайте, ликувайте.

3. В’небето властва Той

и в’цялата земя.

Господ държи ключа

от ада и смъртта.

[Chorus]

Със весел глас от все сърце

възпявайте, ликувайте,

със весел глас от все сърце

възпявайте, ликувайте.

Текст: Чарлз Уесли, 1707–1788 г.

Музика: Хорейшо Паркър, 1863–1919 г.

Филипяните 4:4

Псалми 32:11