Музика
Бог ни възлюби

114

Бог ни възлюби

С достойнство

1. Бог ни възлюби и прати свят

Единител – Своя Син. Пътят,

по който Той тук вървя,

е път към Бога, път в’светлина.

2. Той бе човек и Божи Син

и на Отца се покори –

за нас умря, смъртта победи,

тъй и закона задоволи.

3. Обич божествена света!

Тихо благодаря сега,

че в’жертвата Му аз имам дан,

че съм благословен и избран.

4. Той иска в’думи и дела,

с’вяра да Му се покоря

и като предан син на Отца

в’стъпките Му с’любов да вървя.

5. Пием вода и хляб ядем,

те осветени са за мен –

да помня жертвата на Христа,

че Той за мен и за теб умря.

Текст: Едуард П. Кимбъл, 1882–1937 г.

Музика: Алекзандър Шрайнър, 1901–1987 г. © 1948 IRI

Йоана 3:16–17

Учение и завети 34:3