Музика
От небесния ни Цар избрани

156

От небесния ни Цар избрани

С убеденост

1. От небесния ни Цар избрани

името Му да оповестим.

Думи святи носим за Отца ни –

истина, любов и мир.

[Chorus]

Неговото име славим и напред вървим.

Неговото име славим и напред вървим.

Бог е наша сила, с’устрем все напред вървим.

Служим с’обич вярно днес на своя Бог и Цар любим.

2. Призовани и благословени,

предани на Царя сме чеда.

Славим Го със обич, пеем химни,

с’чисти, радостни сърца.

[Chorus]

Неговото име славим и напред вървим.

Неговото име славим и напред вървим.

Бог е наша сила, с’устрем все напред вървим.

Служим с’обич вярно днес на своя Бог и Цар любим.

Текст: Грейс Гордън, изм.

Музика: Адам Гайбъл, 1855–1933 г.

Учение и завети 4:2–3

Учение и завети 20:17–19