Музика
Със Тебе всеки час
назад напред

69

Със Тебе всеки час

Пламенно

1. Със Тебе всеки час,

о, Господи,

мир дава твоят глас,

до мен бъди.

[Chorus]

От Тебе се нуждая, много се нуждая,

сега благослови ме, Спасителю.

2. Със Тебе всеки час,

о, Господи,

щастлив ще бъда аз,

до мен бъди.

[Chorus]

От Тебе се нуждая, много се нуждая,

сега благослови ме, Спасителю.

3. Със мене всеки час,

ако си Ти,

грехът не може да

ме съблазни.

[Chorus]

От Тебе се нуждая, много се нуждая,

сега благослови ме, Спасителю.

4. Нуждая се от Теб,

о, Пресвети,

Твой предан, верен син

ме направи.

[Chorus]

От Тебе се нуждая, много се нуждая,

сега благослови ме, Спасителю.

Текст: Ани С. Хоокс. 1835–1918 г.

Музика: Робърт Лоури, 1826–1899 г.

2 Нефи 4:16–35

Псалми 143:1