Музика
Отче наш небесен
назад напред

64

Отче наш небесен

Молитвено

1. Щедро обичаш, Отче небесен.

За любовта Ти и мира чудесен

днес огласихме ний света със песен.

Отче наш вечен.

2. Нека изпълни Тоят мир сърцата,

Твоят мир вечен – радост за душата.

Днес се осланят с’вяра в’Теб чедата.

Отче наш вечен.

3. Дай на земята вечен мир, о, Боже.

Само във мир да се спасим ще можем.

Ти ще останеш на живота стожер.

Отче наш вечен.

Текст: Ангъс С. Хибърд

Музика: Фридрих Ф. Флеминг, 1778–1813 г.; ар. от Едуин П. Паркър, 1836–1925 г.

Псалми 29:11

Йоана 14:27