Музика
Отче небесни, с радост пеем днес

63

Отче небесни, с радост пеем днес

Енергично

1. Отче небесни, с’радост пеем днес –

благодарим Ти за любовта.

С’бдителна грижа и със благодат

обсипваш Ти Своите чеда.

Святата евангелска светлина

изпълва нас със наслада сега.

С’радост избрахме по-добрата част.

Ликуват днес нашите сърца.

2. Песните ни да се издигнат днес

там горе във Твоите дворци.

Както си хранил верните, сега

с’хляб и със знание нас нахрани.

Мека от пътя не се отклоним

прости ни грешките на младостта.

Отче наш, песните ни приеми,

Теб славим със радостни сърца.

Текст и музика: Ивън Стивънс, 1854–1930 г.

Псалми 13:6

Учение и завети 136:28