Музика
Защото тъй си щедър, Господи
назад напред

137

Защото тъй си щедър, Господи

Поради ограничения във връзка с авторските права, Църквата не може да публикува това музикално произведение в този формат.

Текст: Грейс Нол Кроуел, 1877–1969 г., пром. от Светлината на годините, авторско право 1936 г. на Harper and Row. Подновено 1964 г. от Грейс Нол Кроуел.

Музика: Филип Ландгрейв, р. 1935 г. © 1975 Broadman Press. Всички права запазени. Осигурено международно авторско право. Използване на копия без писмено позволение на притежателя на авторските права е забранено.

Яков 2:17–19

Мосия 18:27–29