Музика
Гласът на Бога зазвуча
назад напред

11

Гласът на Бога зазвуча

Величествено

1. Гласът на Бога зазвуча отново над земята.

Отстъпи мракът. Проговори Бог от небесата.

Ликувайте – и живи, и вий мъртви, сте спасени.

Щастливо утро засия във тези дни последни.

2. Вестители, с’Евангелието напред вървете.

Да срещне славния ни Цар света вий подгответе.

Осанна да запеят с’нас създанията земни –

във най-великото амин, в’прославящите химни.

Текст и музика: Ивън Стивънс, 1854–1930 г.

Джозеф Смит – История 1:17

Учение и завети 128:19, 22–23