Музика
Върви с вяра
назад напред

168

Върви с вяра

Енергично

1. Върви със вяра, разкажи за Господ на света.

Свидетелствай за Божи Син и святите слова.

С’надежда и кураж върви, носи навред вестта,

че всички хора по света на Бога сме чеда.

2. Върви с’любов и разкажи навред за радостта –

семействата ще бъдат заедно във вечността.

Служи усърдно, без да мислиш за награда ти

и радост безгранична Господ Бог ще ти дари.

3. Върви със сила, разкажи за Божите слова –

да могат да живеят всички вечно със Христа.

За мир, за радост и любов разнасяй ти вестта

и всеки, словото приел, да слави Господа.

Текст: Рут М. Гарднър, 1927–1999 г. © 1985 IRI

Музика: Лайъл Дж. Гарднър, р. 1926 г. © 1985 IRI

Учение и завети 42:6

Матея 24:14