Музика
Сион да се вдигне в красота
назад напред

30

Сион да се вдигне в красота

Смело

1. Сион да се вдигне в’красота, сияещ във светлина.

Божественият Цар ще отвори светлите небеса.

Ще подготвят хората по земята светите Му слова

във въздуха да посрещнат Господ и на Енох града.

2. Вестители силно затръбете със златната тръба.

От полюс до полюс всички хора нека чуят вестта,

че сред облаци със ангелите сам Исус ще се яви,

за да покори врага Си и светиите да спаси.

3. Тогава, предсказан от пророци, ще настъпи покой.

Светиите с’Христос ще живеят, техен Цар ще е Той.

За Милениума, Спасителю, подготви сърцето ми,

в’Сион да съм аз завинаги с’Теб, скъпи мой Господи!

Текст: Едуард Партридж, 1793–1840 г. Включен в първия сборник с химни на светиите от последните дни през 1835 г.

Музика: Анон. Вюртемберг, Германия, ок. 1784 г.

Учение и завети 82:14

Моисей 7:62–65