Музика
Смело вървете в пътя свят
назад напред

78

Смело вървете в пътя свят

Бодро

1. Смело напред във пътя свят

в’грижи, неволи и беди.

На възкресението денят

вечен живот ще ни дари,

вечен живот ще ни дари.

2. Дебнат ни тук безброй злини.

Но времето безспир лети.

Исус отново ще се яви,

в’слава сияйна ще блести,

в’слава сияйна ще блести.

3. Бог ний славим от сърце

в’радост, дори в’беди безброй.

Исус над нас простира ръце:

„В’Мен имате мир и покой,

в’Мен имате мир и покой“.

4. Тук сме преследвани сега

от врагове нечестни, зли.

Покой Иехова ни обеща,

таз цел не ще се провали,

таз цел не ще се провали.

5. Делото Божие върви

бързо, стремително сега.

Царството от последните дни –

„камъкът“ ще изпълни света,

„камъкът“ ще изпълни света.

6. Злобен, но слаб е Сатана,

тронът на Бог – непоклатим.

Пророчествата от древността

са свят завет, неотменим,

са свят завет, неотменим.

7. Почит за Бог и хвала!

Ангели слизат тук сега

да ни изпитат и възвестят:

Господ спаси ни от греха,

Господ спаси ни от греха.

Текст: Илайза Р. Сноу, 1804–1887 г.

Музика: Джордж Кеърлес, 1839–1932 г.

Учение и завети 58:2–4

Йоана 16:33