Музика
Господи, мисля все за Теб

91

Господи, мисля все за Теб

Благоговейно

1. Господи, мисля се за Теб –

радваш сърцето ми.

Дивно е Твоето лице,

то е любов и мир.

2. Твоето име, сладък звук,

носи блажен покой.

Тъй не обичам никой друг,

о, свят Спасител мой.

3. Светла надежда си за нас –

с’кротките мил си Ти.

Щом Те потърсим в’тежък час,

с’обич ни подкрепи.

4. Радост за нас, о, Господи,

слава за нас сега,

наша награда Ти бъди

днес и за вечността.

Текст: Приписва се на Бърнърд от Клеърво, ок. 1091–1153; прев. от Едуард Казуол, 1814–1878 г.

Музика: Джон Б. Дайкс, 1823–1876 г.

Псалми 104:34

Енос 1:27