Музика
В обич живейте

193

В обич живейте

Благоговейно

Аз ви възлюбих,

обичайте се.

Заповед нова:

„Обичайте се!“

Ще ви познаят,

Мои ученици,

щом се обичате

един друг.

Текст и музика: Луасин Кларк Фокс, 1914–2002 г. © 1961, 1989 IRI

Йоана 13:34–35

1 Иоаново 4:11