Музика
Избери правилно

150

Избери правилно

Живо

1. Избери правилно и Господ ще те води,

със любов ще те благослови.

В’пътя прав със Светия Дух се ходи,

с’чисто сърце ти му се довери.

[Chorus]

Избери правилно, със мъдрост

в’своя път напред ходи.

Избери правилно и Бог Отец

ще те благослови.

2. Избери правилно и зъл дух лицемерен

не допускай да те заблуди.

Има зло и добро за избор верен

нека Светия Дух те вдъхнови.

[Chorus]

Избери правилно, със мъдрост

в’своя път напред ходи.

Избери правилно и Бог Отец

ще те благослови.

3. Избери правилно и свят мир за душата

в’правилни дела ти потърси.

Избери смело Бог и небесата,

предан и верен винаги бъди.

[Chorus]

Избери правилно, със мъдрост

в’своя път напред ходи.

Избери правилно и Бог Отец

ще те благослови.

Текст: Джозеф Л. Таунсенд, 1849–1942 г.

Музика: Хенри А. Тъкет, 1852–1918 г.

Мороний 7:16–17

2 Нефи 2:27–28