Музика
В утрото на Милениума
назад напред

40

В утрото на Милениума

С достойнство

1. В’утрото на Милениума

засия свещена зора.

На светиите тя казва:

Близо, близо е деня,

близо, близо е деня.

2. И струят от извори вечни

от жива светлина лъчи

над сияещи от радост

мощни, горди планини,

мощни, горди планини.

3. Бързо бягат облаци мрачни

и оттеглят се мъгли.

Огънят небесен мрака

и тъмата победи,

и тъмата победи.

4. Дивната епоха, когато

над света ще цари покой,

идва бързо и Израил

ще благослови пак Той,

ще благослови пак Той.

Текст: Джон Джак, 1827–1900 г.

Музика: Дж. Спенсър Корнуол, 1888–1983 г.

© Дж. Спенсър Корнуол, 1983 г. Този химн може да се копира за спорадична, нетърговска употреба в църквата или у дома.

Учение и завети 45:28, 36–39, 44

Учение и завети 43:29–30