Музика
Дай ми още святост
назад напред

83

Дай ми още святост

Молитвено

1. Дай ми още святост, сила на духа,

твърдост във тъгата и скръб за греха.

Дай ми вяра в’Неговата доброта –

с’искрена молитва да Му служа аз.

2. Дай ми още сила да се доверя,

гордост и надежда в’святите слова.

За мъката – болка, сълзи – за скръбта,

в’трудностите кротост да Го възхваля.

3. Дай ми праведност и мощ да победя

далече от земната нечистота.

Да съм по-достоен за царството Ти,

Спасителю скъпи, Мен благослови.

Текст и музика: Филип Пол Блис, 1838–1876 г.

3 Нефи 12:48

3 Нефи 27:27