Музика
Ела, Царю, от небеса!
назад напред

43

Ела, Царю, от небеса!

Смело

1. Ела, Царю от небеса –

очаквахме Те дълго ний.

Със святи Божии крила

изцели ни с’обич Ти.

Ела, желан Царю, ела,

ще бъде Израил събран.

2. Ела, спаси ни от греха,

земята с’огън пречисти,

да блесне правдата в’света.

Звънка лира да звучи

и песни радостни ехтят.

Царувай в’мир и благодат.

3. Осанна нека да звучи,

с’възторг да пеем песента.

Изкупени, щастливи ний

да сияем в’радостта.

От хълма на Сион сега

да гръмне мощно песента.

4. Велик си, Княже на мира,

на Своя свят престол ела.

Избраните от Теб чеда

ще живеем в’небеса.

Народите ще преклонят

коляно и ще се смирят!

Текст: Парли П. Прат, 1807–1857

Музика: анон., ок. 1889

Учение и завети 45:39, 44

Исаия 35:10