Музика
Велики са Твоите чудни дела
назад напред

171

Велики са Твоите чудни дела

Величествено

1. Велики са Твоите чудни дела –

във светъл път водиш Свойте чеда.

Царю на светиите, почит, хвала!

Ти наш Бог единствен, всевечен и свят.

2. Над всеки народ и всички страни

великата Твоя правда блести.

Пред Твоя трон светъл ще се поклонят,

че Бог всемогъщ си, те ще възвестят.

Текст: Хенри У. Ондърданк, 1789–1858 г.

Музика: Прип. на Йохан Михаел Хайдн, 1737–1806 г.

Откровение 15:3–4

Римляните 14:11